בגרויות באנגלית

 מועד הבחינה

 A-16102

B-16103

 C-16104

 D-16105

 E-16106

F-16107

G-16108

קיץ 2005

 Module A

Module B

 Module C

Module D

Module E 

Module F 

Module G 

 קיץ 2005 מועד ב

 Module A

Module B

 Module C

Module D

 Module E

Module F

Module G

 חורף 2006

 Module A

Module B

Module C 

Module D

 Module E

Module F

Module G

 קיץ 2006

 Module A

Module B

 Module C

Module D

 Module E

Module F

Module G

 קיץ 2006 מועד ב

 Module A

Module B

 Module C

Module D

 Module E

Module F

Module G

 חורף 2007

 Module A

Module B

 Module C

Module D

 Module E

Module F

Module G

 קיץ 2007

 Module A

Module B

 Module C

Module D

 Module E

Module F

Module G

 קיץ 2007 מועד ב

 Module A

Module B

 Module C

Module D

 Module E

Module F

Module G

 חורף 2008

 Module A

Module B

 Module C

Module D

 Module E

Module F

Module G

קיץ 2008

 Module A

Module B

 Module C

Module D

 Module E

Module F

Module G

 קיץ 2008 מועד ב

 Module A

Module B

 Module C

Module D

 Module E

Module F

Module G

 חורף 2009

 Module A

Module B

 Module C

Module D

 Module E

 Module F

 Module G

 קיץ 2009

 Module A

Module B

 Module C

Module D

 Module E

 Module F

 Module G

 קיץ 2009 מועד ב

 Module A

Module B

 Module C

Module D

 Module E

 Module F

 Module G

 חורף 2010

 Module A

Module B

 Module C

Module D

 Module E

 Module F

 Module G

 קיץ 2010

 Module A

Module B

 Module C

Module D

 Module E

 Module F

Module G

 קיץ 2010 מועד ב

 Module A

Module B

 Module C

Module D

 Module E

 Module F

Module G

 חורף 2011

 Module A

Module B

 Module C

Module D

 Module E

 Module F

Module G

 קיץ 2011

 Module A

Module B

 Module C

Module D

 Module E

 Module F

Module G

 קיץ 2011מועד ב

 Module A

Module B

 Module C

Module D

 Module E

 Module F

Module G

 חורף 2012

 Module A

Module B

 Module C

Module D

 Module E

Module F

 Module G

 קיץ 2012

 Module A

ModuleB 

Module C

Module D

Module E

Module F

 Module G 

 קיץ 2012 מועד ב

 Module A

 ModuleB

Module C

Module D

Module E

Module F 

 Module G

 חורף 2013

 Module A

Module B

Module C 

Module D 

Module E

Module F 

Module G 

 קיץ 2013

 Module A

Module B

 Module C

 Module D 

 Module E

 Module F

 Module G

 

הצעות פתרון לבחינות הבגרות, מאת טל רוזנבלט

 Module G

 Module F

Module E

חורף 2013

 

 

 

 

 

 

חזרה לראש הדף