בגרויות בתנך

מועד הבחינה

שאלון -001203, 137

חורף 2005 תנ"ך 2 יח"ל
 קיץ 2005 תנ"ך 2 יח"ל
חורף 2006 תנ"ך 2 יח"ל
קיץ 2006 תנ"ך 2 יח"ל
חורף 2007 תנ"ך 2 יח"ל
קיץ 2007 תנ"ך 2 יח"ל
חורף 2008 תנ"ך 2 יח"ל
קיץ 2008 תנ"ך 2 יח"ל
חורף 2009 תנ"ך 2 יח"ל
קיץ 2009 תנ"ך 2 יח"ל
חורף 2010 תנ"ך 2 יח"ל
קיץ 2010 תנ"ך 2 יח"ל
חורף 2011 תנ"ך 2 יח"ל
קיץ 2011 תנ"ך 2 יח"ל
חורף 2012 תנ"ך 2 יח"ל
 קיץ 2012 תנ"ך 2 יח"ל
חורף 2013 תנ"ך 2 יח"ל
קיץ 2013  
חורף 2014 תנ"ך 2 יח"ל
קיץ 2014 תנ"ך 2 יח"ל
חורף 2015 תנ"ך 2 יח"ל
קיץ 2015 תנ"ך 2 יח"ל
קיץ 2016 תנ"ך 2 יח"ל תנ"ך רפורמה  70% 
חורף 2017 תנ"ך 2 יח"ל תנ"ך רפורמה  70% 
קיץ 2017 תנ"ך 2 יח"ל תנ"ך רפורמה  70% 

 

Banner

טופס צור קשר


חזרה לראש הדף